Tankujte kvalitu

Nespoléhejte se na dojmy.

Tankujte na čerpacích stanicích ověřených akreditovanou laboratoří!

Co je ověřené palivo

Co je ověřené palivo

Ověřené palivo je služba zaměřená na kontrolu a sledování kvality motorových paliv umisťovaných na trh a dostupných běžným zákazníkům. Je určena provozovatelům čerpacích stanic, kterým záleží na kvalitě, protože naším cílem není suplovat kontrolní orgány, ale poskytovat podporu a odborné poradenství.

Představuje záruku, že palivo splní veškeré požadavky relevantních norem a legislativy.

Představuje záruku, že palivo splní veškeré požadavky relevantních norem a legislativy.

Uděluje se konkrétní čerpací stanici nebo síti čerpacích stanic.

Uděluje se konkrétní čerpací stanici nebo síti čerpacích stanic.

Kontrola se provádí minimálně jednou za 6 měsíců.

Kontrola se provádí minimálně jednou za 6 měsíců.

Kontrolu vykonávají akreditované zkušební laboratoře a inspekční orgán.

Kontrolu vykonávají akreditované zkušební laboratoře a inspekční orgán.

Kdo vykonává nezávislý audit

Garantem nezávislosti je společnost VÚRUP, a.s., která nabízí více než 500 zkušebních metod zaměřených na kontrolu kvality paliv, petrochemických produktů, polymerů a vod.

O společnosti VÚRUP
VURUP, a.s.

Seznam ověřených čerpacích stanic

Jen ty čerpací stanice, jejichž paliva projdou úspěšným testováním v akreditovaných laboratořích a získají značku Ověřené palivo, jsou do tohoto seznamu zařazeny.

Chcete být informován o změnách v seznamu ověřených stanic?

Jaká čerpací stanice může získat značku ověřené palivo

Značku Ověřené palivo mohou získat provozovatelé čerpacích stanic, kteří absolvují hloubkový audit a testování zaměřené na plnění všech relevantních norem a legislativy.

O procesu kontroly
VURUP, a.s.