Tankujte kvalitu

Nespoliehajte sa na dojmy.

Tankujte na čerpacích staniciach overených
akreditovaným laboratóriom!

Čo je overené palivo

Čo je overené palivo

Overené palivo je služba zameraná na kontrolu a sledovanie kvality motorových palív umiestňovaných na trh a dostupných bežným zákazníkom. Je určená prevádzkovateľom čerpacích staníc, ktorým záleží na kvalite, pretože našim cieľom nie je suplovať kontrolné orgány, ale poskytovať podporu a odborné poradenstvo.

Predstavuje záruku, že palivo spĺňa všetky požiadavky relevantných noriem a legislatívy

Predstavuje záruku, že palivo spĺňa všetky požiadavky relevantných noriem a legislatívy

Udeľuje sa konkrétnej čerpacej stanici alebo sieti čerpacích staníc

Udeľuje sa konkrétnej čerpacej stanici alebo sieti čerpacích staníc

Kontrola sa vykonáva minimálne 1x za 6 mesiacov

Kontrola sa vykonáva minimálne 1x za 6 mesiacov

Kontrolu vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá a inšpekčný orgán

Kontrolu vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá a inšpekčný orgán

Kto vykonáva Nezávislý audit

Garantom nezávislosti je spoločnosť VURUP, a.s., ktorá ponúka viac ako 500 skúšobných metód zameraných na kontrolu kvality palív, petrochemických produktov, polymérov a vôd.

O spoločnosti Vúrup
VURUP, a.s.

Zoznam overených čerpacích staníc

Len tie čerpacie stanice, ktorých palivá úspešne prejdú testovaním v akreditovaných laboratóriách a získajú značku Overené palivo, sú zaradené v tomto zozname.

Chcete byť informovaný o zmenách v zozname overených staníc?

Aká čerpacia stanica môže získať značku Overené palivo

Značku Overené palivo môžu získať prevádzkovatelia čerpacích staníc, ktorí absolvujú hĺbkový audit a testovanie paliva zamerané na plnenie všetkých relevantných noriem a legislatívy.

O procese kontroly
VURUP, a.s.